Ryzlink rýnský „Silver line“

late harvest 2012, Sonberg, Popice (CZ)